משרדנו מתמחה בדיני משפחה וירושה, כאשר חלק מרכזי הינו הליכי גירושין בין בני זוג.
הליכי גירושין יכולים להתבצע בהליכי גישור ופשרה במשרדנו, תוך חתימה על הסכם גירושין הוגן תחת אישורו כפסק דין בבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.
ככל שאין בני הזוג מעוניינים להגיע להסכם או כאשר לא ניתן לעשות כן עקב התנהגות או התנהלות שלא מאפשרת זאת, אזי יש לפתוח תיק גירושין בהתייעצות עורך דין גירושין תוך בניית אסטרטגיה נכונה לכל לקוח על פי נסיבות המקרה האישי שלו/שלה.

הליכי גירושין כוללים בדרך כלל הליכי משמורת על הקטינים, הליכי מזונות ילדים ואף לעיתים מזונות אישה והליכי פירוק שיתוף רכושי, כאשר ניתן לקרוא על כל אחד מהליכים אלו באתר זה.
לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני סמכות מקבילה בהליכי משמורת, הליכי פירוק שיתוף רכושי ומזונות אישה, כך שניתן לפנות לכל אחת מן הערכאות לשם פתיחת תיק בנושאים אלו, כאשר הראשון שפותח את התיק "זוכה" בערכאה אותה בחר.

לעניין מזונות הקטינים, הסמכות הינה לבית המשפט לענייני משפחה בלבד אלא אם כן הצדדים מסכימים יחדיו ליתן סמכות זו לבית הדין הרבני.
לעניין הגירושין עצמם, הסמכות הבלעדית הינה של בית הדין הרבני, ורק הוא מוסמך להחליט על גירושי הצדדים, וזאת בהתאם לעילות ההלכתיות.
במדינת ישראל, הדין לעניין גירושין הינו על פי דתם של הצדדים, ובמקרה של יהודים, אזי רק בית הדין הרבני מוסמך לדון בעניין הגירושין, כאשר שאר ההליכים כאמור לעיל תלויים בראשון שפתח את התיק, בין אם בבית הדין ובין אם בבית המשפט לענייני משפחה.

אין די ברצון אחד הצדדים להתגרש, אלא צריך רצון של שני הצדדים, או לחילופין להוכיח אחת מן העילות ההלכתיות לגירושין.

העילות המרכזיות לגירושין הינן בעיקר נתונות לפרשנות, על פי הנושאים להלן:

עילות מרכזיות לגירושין מהבעל:
* טענת מום: מחלות ומומים אשר מונעים קיומם של יחסי מין בין בני הזוג, וזאת למעט מומים שהאישה ידעה עליהם טרם הנישואין.
* עקרות: ככל שהבעל עקר, יש בכך להביא לגירושין.
* סירוב לקיים יחסי אישות מטעם הבעל.
* סירוב לזון את האישה, ז"א שהבעל מסרב לכלכל את הבית ואת אישתו.
* התנהגות לא ראויה כגון אלימות, העלבה חוזרת ונשנית, בגידה, שימוש לרעה באלכוהול או סמים וכדומה.

עילות מרכזיות לגירושין מהאישה:
* מחלות ומומים אשר מונעים קיומם של יחסי אישות וזאת למעט מומים ומחלות אשר היו ידועות לבעל טרם הנישואין.
* עקרות ממושכת.
* עוברת על דת יהודית, קרי התנהגות בחוסר צניעות, פריצות, התנהגות לא הולמת כגון קללות והעלבות, אלימות , הכנת מזון לא כשר ועוד.
* אישה זנתה תחת בעלה, לשם כך יש חובה בהוכחות חד משמעיות ומוצקות. במקרה שכזה הבעל אינו יכול למחול לאישה והזוג מחויב בגט.
* טענת מורדת לרבות סירוב לקיים יחסי אישות.
* מעשי כיעור – התנהגות בפריצות עם אחרים, קרי יחסים עם גבר אחר, הגם ואין ראיות חד משמעיות ליחסי מין, ודי להראות יחסים קרובים עם גבר אחר ובמצבים אינטימיים.

לשם הרחבה ניתן לעיין בחוק בית המשפט לענייני משפחה, חוק יחסי ממון בין בני זוג וחוק שיפוט בתי דין רבניים לרבות פגישת ייעוץ במשרדנו עם עורך דין גירושין

גירושין