להבדיל מהסכם ממון שנערך לפני או במהלך הנישואין, הסכם גירושין נערך טרם פרידת בני הזוג, וכולל בתוכו את כלל נושאי הגירושין לרבות משמורת, הסדרי ראייה, חלוקה רכושית, מזונות הקטינים וכל נושא אחר המצריך פתרון בהסכם.
בהסכם גירושין בין בני זוג ישנו יתרון שכן זה מביא את הצדדים לגירושין מהירים וללא מלחמות מיותרות.
בנוסף, משרדנו מקיים הליכי גישור טרם ההסכם בין בני הזוג, ועל מנת להביאם להסכמות על כלל הנושאים שבמחלוקת, ועל מנת להביא להסכם הוגן שילווה אותם למשך שנים רבות.

בנוסף להסכם הגירושין ישנה אפשרות לבני הזוג אשר מצויים בסכסוך, לערוך הסכם לשלום בית, בו הם מצהירים על כוונתם לנסות בשנית לשקם את חיי הנישואין. בהסכם זה בדרך כלל נקבעת תקופת הניסיון לשלום בית, ובמידה ושלום הבית לא מצליח, אזי ישנו בהסכם זה הוראות בדבר פירוד תוך מתן פתרון בהסכם זה בכלל הנושאים, כך שעם הפרידה הופך הסכם זה להסכם גירושין.

הסכם זה מתאים לזוגות אשם רוצים ניסיון נוסף לשלום בית, כך שניתן להם זמן נוסף לכך, ובמידה ולא – ישנו פתרון בהסכם זה לכלל הנושאים לעיל לרבות משמורת, הסדרי ראייה, חלוקת רכוש ומזונות.

הסכם גירושין ושלום בית