הסכם ממון הינו הסכם המסדיר את יחסי הממון בין בני הזוג, כאשר ניתן לשנות הסכם זה עתידית אך ורק בכתב ובהסכמה, תוך אישור ואימות ההסכם כמובהר להלן.
הסכם ממון בדרך כלל הינו הסכם בו מחליטים בני הזוג בטרם נישואיהם על רכושם הקיים או העתידי. ככל שהסכם זה נערך טרם הנישואין, יש לאשרו בבית משפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, וניתן בנוסף לאשרו בפני נוטריון.

כאשר הסכם הממון נערך לאחר הנישואין לא ניתן לאשרו בפני נוטריון אלא בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין בלבד.
בכל מקרה, הפרוצדורה של אישור הסכם זה הינה קלה ומהירה, וללא עלויות נכבדות.
להסכם ממון ישנה חשיבות וזאת במקרים בהם רוצים ליצור הפרדה של רכוש כלשהו מהרכוש המשותף, כך שיהא של בעל אותו הרכוש בלבד.
במקרים כגון אלו ישנה הגנה על רכוש ספציפי של מי מבני הזוג ועל מנת וככל שבני הזוג יתגרשו, רכוש זה יהא מוגן.

ניתן לערוך הסכמי ממון של הפרדה רכושית מלאה וכן הפרדה רכושית חלקית לרבות שיפוי ופיצוי במקרים שונים, ועל מנת שתהא וודאות לבני הזוג מה יהא מבחינה כלכלית וככל שהזוגיות בניהם תפקע.
זוגות בעלי הסכם ממון מוגנים בבית המשפט ובבית הדין הרבני, כך שהרכוש אותו ביקשו לנכס לעצמם בלבד יוותר בידם.
לשם קבלת מידע מפורט, ניתן להתייעץ עם משרדנו לשם קבלת פרטים מלאים.

הסכם ממון