במדינת ישראל ישנם 2 סוגים של חיובי מזונות, מזונות לאישה ומזונות לקטינים.

מזונות אישה
בעל יהודי חב במזונות לאשתו מכח נישואין כדת משה וישראל ומכח כתובתו, בה התחייב לפרנס את אשתו.
יחד עם זאת, כמובן שמדובר בנושא מימים ימימה, בהן הנוהג היה כי הבעל היה זה שמפרנס את המשפחה, ואילו האישה ישבה בבית ודאגה לילדים ולבית.
למרות זאת, עדיין נפסקים לא אחת מזונות עבור האישה ובמקרים ספציפיים בהם ישנה זכאות למזונות אלו.
אישה זכאית למזונותיה במקרים בהם הבעל לא עומד בהתחייבויותיו בחופתו, כך לדוגמא במקרים בהם נטש את אשתו, במקרים בהם חדל להפריש כסף למחיית המשפחה, במקרים בהם לא מילא חובותיו כבעל כגון בגידות או אלימות ועוד.

במקרים כאלו האישה רשאית לפנות בתביעה לדמי מזונותיה הן בבית המשפט לענייני משפחה והן בבית הדין הרבני.
ככל שהאישה מוכיחה כי הבעל חב במזונותיה לאור התנהגותו, אזי בית המשפט או בית הדין יבחנו מבחינת השתכרות האישה אם זכאית היא למזונותיה.
ככל שהאישה משתכרת שכר גבוה יותר, כך ספק אם תהא זכאית למזונות, וזאת כיוון שיכולה היא לזון את עצמה בבחינת "צאי מעשה ידייך במזונותייך"

מזונות ילדים
סוגייה מרכזית בהליכי הגירושין הינה סוגיית מזונות הקטינים.
אב חב במזונות ילדיו על פי הדין האישי, כאשר ככל שעסקינן ביהודים, אזי האב חב במזונות ילדיו ההכרחיים באופן אבסולוטי, כאשר צרכים מעבר לכך הינם מדיני צדקה.
האב חייב במזונות ילדיו כך שימלא את כלל צרכיהם ההכרחיים, כאשר המינימום אשר נקבע בפסיקה עבור מזונות אלו הינו סביב 1,300 ₪ עבור כל קטין.
יחד עם זאת, וככל שישנם מספר קטינים, ההוצאה עבור כל קטין כאשר כל אלו חיים בצוותא פוחתת.
בנוסף לכל זאת, האב חב בחלק היחסי של הוצאות המדור עבור הקטינים, והדבר תלוי בכמות הקטינים.

כמו כן, ההורים חבים בדרך כלל בחלקים שווים בהוצאות חינוך ובריאות של הקטינים.
לשם בחינת גובה המזונות, נדרשים בתי המשפט לענייני משפחה – אשר להם הסמכות הייחודית לדון במזונות הילדים, לבחון את יכולת השתכרות בני הזוג ואת ההוצאות של הקטינים בפועל תוך הותרת סכום סביר למחייה עבור האב ומכח כבוד האדם וחירותו.
בתי המשפט בוחנים את השתכרות שני בני הזוג, ועל אף שחובת המזונות הינה של האב, ישנה משמעות רבה לעובדה באם האם משתכרת וכמה.
בנוסף, בתי המשפט בוחנים את גיל הקטינים, הוצאות הצפויות להם, הוצאות החינוך, הוצאות הטיפול בקטינים ופרמטרים נוספים על מנת לכמת את סכום המזונות הראוי לקטינים בנתונים של כל זוג וזוג.

מזונות