משרדנו מתמחה בין היתר בהכנת צוואות לרבות עתירות לביטול צוואות בעת הצורך.
אין אדם יודע את יום פקודתו ועל כן ישנה חשיבות לעריכת צוואה אשר תכלול הוראות מפורשות בדבר רכושו ודרך חלוקת עזבונו.
צוואה יכולה להביא למניעת סכסוכי יורשים, מניעת טענות מידועים/ידועות בציבור והגנה מפני מרמה, כך שהעיזבון יחולק לפי רצון האדם וללא מלחמות מיותרות בבתי משפט בין היורשים השונים.

ישנם מספר סוגים של צוואות:
1. צוואה בכתב יד:
צוואה שערוכה בכתב ידו של המנוח בחתימתו, בו מורה הוא מה ייעשה לאחר מותו.
הבעייתיות בצוואה זו הינה כי אין כל עד לצוואה זו וכי זו לא נבדקת ע"י עורך דין המומחה לצוואות, דבר שיכול לעיתים להביא לבטלות הצוואה.

2. צוואה בעדים:
זו הצוואה הנפוצה ביותר, ובדרך כלל צוואה זו נערכת במשרד עורכי דין, כאשר משרדנו מתמחה בעריכת צוואות אלו. צוואה בפני עדים הינה צוואה אשר נחתמת על מול 2 עדים לכל הפחות ובה מצהיר המצווה כי זוהי צוואתו, ובהתרשם כי צוואה זו היא רצון המצווה, חותמים העדים על צוואה זו גם כן. ישנה חשיבות כי צוואה זו תיערך על ידי מומחה לעריכת צוואות ועל מנת שצוואה זו תהא תקפה במלואה, שכן ישנם סייגים רבים אשר לא ניתן להכליל בצוואות כגון ציווי לטובת עדים, ציווי הנוגד את תקנת הציבור ועוד

3. צוואה בפני רשות:
ניתן להצהיר על צוואה בפני גורם מוסמך כגון שופט, רשם או נוטריון.
צוואה זו הינה נדירה.

4. צוואה בעל פה:
מדובר במקרים בהם אדם רואה עצמו לפני מוות, על כן רשאי הוא לצוות בעל פה אל מול 2 עדים מה ייעשה בעיזבונו. על העדים לרשום בזכרון דברים את הנאמר ולחתום על כך לרבות הפקדת זכרון דברים אצל הרשם לענייני ירושה.
צוואה זו בטלה לאחר חודש מיום הציווי וככל שהאדם המצווה עודנו בחיים.

5. צוואה הדדית:
בנוסף לצוואות אלו ישנה האפשרות לערוך צוואה הדדית.
צוואה הדדית הינה צוואה בה בני זוג עורכים צוואה האחד לטובת השני, קרי הבעל מוריש לאשתו ואילו אשתו מורישה לו, כאשר במותם מצווים הם את רכושם עתידית לילדיהם בד"כ.
בצוואה זו לא ניתן לשנות את הוראות הצוואה ללא הודעה מראש, ובוודאי לא ניתן לשנות אותה לאחר פטירת מי מבני הזוג.
צוואה זו מתאימה לבני זוג אשר יחסיהם טובים ותקינים, ובכך ישנה וודאות כי שני בני הזוג מתואמים בניהם מה ייעשה לאחר מותם חו"ח, ומחוייבים הם הדדית בצוואות שלהם האחד כלפי השני, וללא אפשרות שינוי חד צדדי.

בנוסף לעריכת צוואות, משרדנו מתמחה בבחינת צוואות לאחר הפטירה, ובעת הצורך עתירות לבטלות צוואה או התנגדות לצו קיום צוואה, וזאת במקרים בהם הצוואה אינה כשרה או שהמצווה לא היה כשיר לצוות בעת עריכת הצוואה, לרבות בדיקה של השפעה בלתי הוגנת על המצווה.
למידע נוסף ניתן לקיים פגישת ייעוץ במשרדנו לרבות עיון בחוק הירושה ותקנות הירושה.

צוואה